Fortunata Levi

Qui abitava
Fortunata Levi
nata 1869
arrestata 21.7.1944
deportata
Auschwitz
assassinata 6.8.1944